Att forma din armar

Vill du forma armarna snabbt och effektivt med sätt som du kanske inte får lära dig på gymmet? Det går, bara man vågar tänka nytt och bara man bestämmer sig för att prova.

Det finns många saker i hemmet och runt omkring oss som vi kan använda för att forma våra armar.

Övningarna nedan kommer även träna ditt grepp. Ett bra och stark grepp är väldigt viktigt för att orka och för att få ett bra resultat i de flesta övningarna för armar. Vill man lyfta tunga vikter så måste man ha ett bra grepp.

Ett bra grepp

Greppstyrkan kommer i tre former: krossa, stödja och nypa. Merparten av den forskning som är gjord visar fördelar med att ha ett starkt grepp. Det har då varit relaterat till krossgrepp, vilket är greppet mellan fingrarna och din handflata som används för att ta tag i rep, stänger eller att skaka någons hand.

Att träna ditt grepp kan dessutom hjälpa dig att leva längre visar en studie från 2015. Forskare testade nästan 140.000 människor över hela världen på sin greppstyrka med hjälp av en dynamometer, ett vetenskapligt verktyg som användes för att mäta gripkraft. Resultaten visade att med varje 5 kilos minskad greppstyrka var det en 16 procentig ökad risk för allvarlig dödsfall.

Även en ny studie från University of Michigan visar på samma resultat. Den forskargruppen fann att personer med lägre muskelstyrka, mätt av gripstyrktest, – är 50 procent mer benägna att dö tidigare än individer som är starkare än genomsnittet.

Ett starkare grepp

Hur mycket är då att vara stark nog? Om du läser det här så är du förmodligen inne på linjen att stärka ditt grepp.

En studie från 2016 fastställde fem hälsovårdszoner i relation till handgreppsstyrka. Dessa fem zoner blev “behöver förbättras”, “någorlunda”, “bra”, “väldigt bra” och “utmärkt”. Bland vuxna i åldern 20 till 69 placerades betydligt fler män (21 procent) än kvinnor (14 procent) i kategorin “behöver förbättras” och fler kvinnor (24 procent) än män var i “utmärkt” (15 procent). För både män och kvinnor var greppstyrkan maxad i åldrarna 30-39 år. Män i den åldersgruppen hade en genomsnittlig greppstyrka som var nästan dubbelt jämfört med kvinnorna.

Alla skulle dock kunna dra nytta av starkare grepp, men studien visade att männen i synnerhet kunde förbättra sig med några kollektiva förbättringar.

Starka armar för löpare

En stark överkropp är lika viktig som tränade ben när det kommer till att springa långt, snabbt och effektivt. För att komma dit så gäller att göra de rätta övningarna.

Många löpare glömmer att träna sina armar och fokuserar mest på ben och kondition. Men då kommer de aldrig kunna nå sin fulla potential som löpare.

Försök att springa utan att använda dina armar och du kommer att förstå varför de är så viktiga att träna. Armar och ben samarbetar vid löpning genom den kinetiska kedjan. När benen blir trötta så använder man armarna mer. Så för att bli en bra löpare måste du träna armarna också.

© 2021 Fitness cross